Cpaniello’s Blog


Ciència i educació unides per primer cop

El blog d’Eduard Punset és un mitjà digital perquè està escrit per una persona de prestigi com és Eduard Punset, escriptor i divulgador científic. Un blog escrit per qualsevol usuari no es considera un mitjà de comunicació però aquest cas sí ho és perquè està escrit per Punset, que informa sobre diversos temes de forma veraç i rigorosa. La diferència entre l’usuari i Punset alhora d’escriure és la professionalitat i el talent. Aquest mitjà està dividit en vàries seccions: la primera està dedicada a Punset, en la que l’usuari principalment pot conèixer més a l’escriptor i divulgador científic llegint la seva biografia; pot saber quins llibres ha publicat i pot accedir al blog de Redes, el programa de televisió que presenta. La segona secció està enfocada exclussivament a la ciència en la que s’hi troben articles, entrevistes i reportatges d’aquesta temàtica. La tercera secció consta d’una sèrie d’arxius en els que Eduard Punset parla sobre l’ésser humà, la vida i la ciència. Tota la informació apareix sempre signada, en alguns casos per l’escriptor i en d’altres casos per altra gent. En la categoria de la ciència, els articles estan escrits i, per tant, signats per científics i pensadors que participen a la Comunidad Smart, com María José Casado, Mauricio Antón,… . Els reportatges científics estan elaborats i signats per professionals que treballen a Smartplanet, com per exemple Miriam Peláez, Javier Canteros,… . En el cas de les entrevistes de ciència, n’hi ha algunes que estan fetes per l’escriptor i signades per ell i d’altres que estan signades per membres que treballen a Smartplanet. Contràriament, tots els arxius que conformen una altra secció estan signats per Eduard Punset. Gran part de les imatges que apareixen en el seu blog són de Smartplanet, però n’hi ha d’altres que són d’autors concrets, de mitjans de comunicació, entre d’altres. Tots els continguts que hi ha són totalment fiables ja que l’usuari sap que Punset és l’autor del blog i té l’opció de posar-se en contacte via mail amb ell. Però l’usuari no pot contactar amb els professionals de la Comunidad Smart ni de Smartplanet, encara que hi ha un breu resum de qui són i de quina és la seva trajectòria professional.

Un altre mitjà digital és Kalipedia. Es tracta d’una pàgina web que ha posat en marxa el Grupo Santillana amb el propòsit d’adequar-se a les necessitats i metodologies educatives d’avui dia. Ofereix als estudiants de Secundària els continguts necessaris perquè adquireixin nous coneixements, reforcin els que ja tenen i consultin la informació que desitgin. Aquest mitjà té vuit seccions: matèries escolars, multimèdia, diccionaris, exàmens, dubtes, arxius, blogs, interkambiador (cada una d’aquestes seccions està dividida en diferents subapartats). La majoria dels continguts que estan a Kalipedia estan elaborats pel Grupo Santillana, encara que no estan signats. El grup editorial ha escrit tots els articles referents a les assignatures que es cursen a la Secundària. Ha introduït animacions, àudios, imatges, galeries de fotografies, gràfics, recursos webs i vídeos a la secció multimèdia. També ha dissenyat els diccionaris (són de totes les llengües excepte del català) i els exàmens de totes les matèries de Secundària. En canvi, la secció dels dubtes i la dels arxius relacionats amb les matèries escolars estan fetes per persones que estan registrades a Kalipedia (no apareix el seu nom real sinó un nom fictici). Aquest mitjà es considera rigorós i fiable, ja l’usuari sap que darrera de la informació està el Grupo Santillana i que pot posar-se en contacte amb ell i també amb Kalipedia.   
Anuncios