Cpaniello’s Blog


Una nova manera de viure

L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que provoca una pèrdua de la memòria constant. Amb el pas del temps, presenta principalment trastorns del llenguatge, dificultats de moviments o gestos, desorientació espacial i trastorns de personalitat i de conducta. Per norma general, es manifesta en persones majors de 65 anys. Es tracta d’una malaltia crònica i degenerativa i, per tant, no té cura.

Em sembla molt interessant tractar aquesta patologia des del punt de vista dels familiars que tenen éssers estimats malalts, ja que l’Alzheimer és una de les poques malalties en les que pateix més el familiar i no tant el pacient. A mesura que la demència avança, l’individu es troba reclòs en el “seu món” i no pateix sinó que està tranquil. En canvi, els familiars pateixen perquè han d’aprendre a cuidar a una persona amb alzheimer i malauradament no tenen les pautes per fer-ho. També, viuen amb la tristesa de saber que els seus éssers estimats que estan malalts no podran curar-se i que arribarà un moment que no els reconeixeran.

alzheimer-fotos1

Hi ha dues fonts d’informació que poden ser de gran ajuda per entendre la informació que hem donat fins ara. La primera, és la Societat d’Alzheimer de Canadà que ha elaborat un Manual destinat als cuidadors de malalts d’Alzheimer. Fonamentalment explica en què consisteix aquesta malaltia i de quina manera s’ha de cuidar a una persona que té aquesta patologia. És una font d’informació creïble i fiable, ja que si entrem a la pàgina web de la Societat d’Alzheimer de Canadà veiem que el document està redactat per una entitat legal i representativa. També, podem veure que la Oficina Nacional d’aquesta Societat està situada a Toronto (Canadà), per la qual això ja ens indica que aquesta font és fiable. A més, tenim la possibilitat de contactar amb aquesta associació per mitjà del correu electrònic o bé amb tots els seus departaments per si ens volem dirigir a algú en concret.

 

L’altra font d’informació a destacar és un reportatge sobre l’Alzheimer del programa de televisió Es posible, que s’emet a la cadena pública d’Andalusia Canal Sur 2. Aquest reportatge es basa en persones reals que tenen Alzheimer. Ens centrarem en el cas d’una dona que ens explica com va canviar la seva vida arran de la malaltia de la seva mare i com s’ha adaptat a aquesta nova situació. És una font fiable perquè es centra en testimonis reals i a més presenta la dimensió més humana d’aquesta patologia. 

 

 

 

 

Si algú té interès per aquest tema podeu trobar aquestes dues fonts a la meva compta de delicious personal. 

 

Per concloure, crec que les famílies de les persones afectades per l’Alzheimer haurien de tenir més suport per part de les associacions per la tasca tan dura i difícil que fan.